ftf1 - ftf111 ftf112 - ftf21 ftf22 - ftf35 ftf36 - ftf49 ftf5 - ftf62
ftf63 - ftf76 ftf77 - ftf9 ftf90 - xfm1
маленькие дома из бруса на sk-plotnik.ru посмотреть.